Home

Binnenlucht in Basisscholen 2009

Wij brengen het grootste deel van de dag "binnen" door. We bevinden ons meestal binnen in huis, op kantoor, op school, in het sportcentrum, in het restaurant, in de winkel, enz. Elk ander gebouw wordt gekarakteriseerd door een luchtsamenstelling die typisch is voor die omgeving, die inrichting, die activiteiten en die bouwstijl. Zodoende stellen we ons op ieder moment van de dag bloot aan een andere luchtsamenstelling.

En toch wordt de kwaliteit van de lucht die we inademen vaak geschat aan de hand van metingen van de buitenlucht…

Onderzoek wees uit dat een ondermaatse luchtkwaliteit in gebouwen de gezondheid van de aanwezige mensen beïnvloedt; vooral kinderen zijn hiervoor gevoelig. Kinderen in Vlaanderen blijken bijna 23% van de dag op school doorbrengen, waarvan 17% in de klas.

Daarom start het project Onderzoek naar de kwaliteit van de binnenlucht in scholen: invloed van het buitenmilieu, van ventilatie en van klasinrichting, kortweg de Binnenlucht in Basisscholen of biba-studie. Dit is een onderzoeksproject uitgevoerd door VITO, in opdracht van de Dienst Milieu en Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Toezicht Volksgezondheid.

Op basis van de locatie en de ouderdom van de gebouwen worden 30 basisscholen gekozen, verspreid over alle Vlaamse provincies en alle onderwijsnetten. Van luchtvervuilende stoffen is geweten in welke concentratie ze in de buitenlucht voorkomen en welke de mogelijke gezondheidseffecten zijn. Of deze stoffen ook in klaslokalen voorkomen en in welke concentratie dat dan is, wordt in dit onderzoek bestudeerd. De metingen in klaslokalen en op de speelplaats zullen tezelfdertijd uitgevoerd worden.

Binnen biba 2008 zullen we het voorkomen van deze verontreinigende stoffen meten in 90 klaslokalen. Zo kunnen we de concentraties dan vergelijken met bestaande richtlijnen voor het binnenmilieu. Tot de gemeten stoffen behoren onder andere fijn stof, benzeen, tolueen, xyleen, formaldehyde en acetaldehyde. We besteden ook bijzondere aandacht aan de verluchting van de klaslokalen. Daarom gaan we de verluchting van de klaslokalen meten en integreren we in onze doelgroep ook een beperkt aantal scholen die deelnemen aan het Lekker Fris project. Dit project promoot ventilatie in klaslokalen om een beter klasklimaat te verkrijgen.

Het "meten van lucht" is niet eenvoudig met één toestel te doen, daarom zetten we een aantal specifieke meettoestellen in. Afhankelijk van de plaats waar we de meting wensen uit te voeren (binnen of buiten), zal een aangepast toestel geïnstalleerd worden. Sommige toestellen hebben immers een weersbestendige behuizing nodig om in alle weertypes goed te blijven werken.

Dit onderzoek zal leiden tot de bepaling van de luchtkwaliteit in een "gemiddeld klaslokaal" in Vlaanderen. De conclusies zullen aanleiding geven tot het formuleren van maatregelen voor het milieubeleid en andere beleidsintiteiten.

De meetcampagne gaat door tussen 1 november 2008 en 31 maart 2009.

  • Download het eindrapport van de biba-studie (N/A)